Chuyển tới nội dung

Giới thiệu về Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quôc phòng

13.06.2024

 

1. Giới thiệu khoa:

Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo trong nước, quốc tế thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo khác theo phân công của Hiệu trưởng, thực hiện hoạt động theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với các nhiệm vụ và quyền hạn được cụ thể hóa theo quy định của nhà trường.

Trụ sở chính: Số 41, đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn – Bắc Từ Liêm - Hà Nội

2. Lãnh đạo khoa:

- Trưởng khoa: TS. GVC. Phạm Đình Tâm

                        + Sđt: 0983998509

                        + Email: pdtam@hunre.edu.vn

- Phó trưởng khoa: Ths. GV. Phạm Kiên Cường

                       + Sđt: 0984652666

                       + Email: pkcuong@hunre.edu.vn 

- Chuyên viên:

                       CN. Nguyễn Thị Hồng Nga

                        + Sđt: 0975821189

                        + Email: nthnga@hunre.edu.vn

3. Đội ngũ giảng viên:

          3.1 Bộ môn GDTC

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Nguyễn Hồng Thắm

28/04/1975

Giảng viên

Thạc sĩ

2

Trần Thị Thu Hà

09/10/1985

Giảng viên

Thạc sĩ

3

Giáp Thanh Thủy

25/11/1968

GV chính

Thạc sĩ

4

Phạm Thị Yến

20/08/1988

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Nguyễn Việt Hà

19/12/1983

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Nguyễn Văn Tiến

01/01/1977

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Sỹ Nghị

25/06/1983

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Vũ Thị Nhàn

11/08/1986

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Đặng Thanh Tùng

11/04/1991

Giảng viên

Thạc sĩ

10

Phạm Văn Thành

26/02/1990

Giảng viên

Thạc sĩ

11

Nguyễn Văn Trường

06/09/1997

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Trần Duy Hoàng

12/10/1992

Giảng viên

Ths. NCS

13

Mai Thị Thuỷ

10/6/1982

Giảng viên

Thạc sĩ

14

Nguyễn Việt Bảo Duy

01/09/1992

Giảng viên

Thạc sĩ

15

Nguyễn Minh Tùng

21/09/1995

Giảng viên

Thạc sĩ

16

Nguyễn Lê Việt Phong

11/06/2001

Giảng viên

Cử nhân

HV cao học

             3.2 Bộ môn GDQP&AN

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Lê Đình Nam

10/08/1988

Giảng viên

Thạc sĩ

2

Lê Đức Thiện

26/07/1988

Giảng viên

Thạc sĩ

3

Bùi Tiến Trịnh

08/08/1980

Giảng viên

Tiến sĩ

4

Phạm Thế Mạnh

02/06/1981

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Tiến Thị Mai

21/07/1989

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Nguyễn Đình Tú

25/09/1998

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Trịnh Ngọc Thành

06/09/1997

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Nguyễn Đức Dân

08/04/1990

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Nguyễn Minh Đức

29/09/1999

Giảng viên

Cử nhân

HV cao học

4. Các danh hiệu thi đua

TT

Năm

Danh hiệu thi đua

QĐ số...ngày...tháng...năm

1

2011

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 141/QĐ-TĐHHN ngày 31/01/2012

2

2012

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 174/QĐ-TĐHHN ngày 29/01/2013

3

2013

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 145/QĐ-TĐHHN ngày 16/01/2014

4

2014

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 126/QĐ-TĐHHN ngày 20/01/2015

5

2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 268/QĐ-TĐHHN ngày  27/01/2016

6

2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 225/QĐ-TĐHHN ngày  20/01/2017

7

2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 209/QĐ-TĐHHN ngày 23/01/2018

8

2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 272/QĐ-TĐHHN ngày 22/01/2019

9

2019

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 745/QĐ-TĐHHN ngày 28/02/2020

10

2020

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 40/QĐ-TĐHHN ngày  03/02/2021

12

2022

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 484/QĐ-TĐHHN ngày 20/02/2023

13

2023

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 653/QĐ-TĐHHN ngày 23/02/2024