Chuyển tới nội dung

Giới thiệu tổ công đoàn Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

14.06.2024

                 

 

GIỚI THIỆU TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA GDTC - GDQP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 

1. Về tình hình hình cán bộ, viên chức, lao động

 Tổ công đoàn Khoa Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng là đơn vị trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sau 14 năm thành lập từ năm 2010 – 2024 công tác Công đoàn của tổ hoạt động có hiệu quả về mọi mặt, các đ/c CĐV luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà Nước. Tính đến năm 2024 quân số của tổ 27 đ/c trong đó có 15 CĐV là Đảng viên, 02 CĐV tiến sỹ, 23 CĐV là thạc sỹ, 02 đ/c cư nhân; 01 đ/c có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 04 đ/c có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

2. Cơ cấu tổ chức

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Gmail

1

Th.s Lê Đình Nam

Tổ trưởng

0353175866

ldnam@hunre.edu.vn

2

Th.s Trần Thị Thu Hà

Tổ phó

0988128515

tttha@hunre.edu.vn

 

3. Trách nhiệm, quyền hạn

Tổ Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, và Chi bộ Giáo dục thể chất - Quốc phòng.

4. Thành tích đạt được

Về thành tích tập thể, trong nhiều năm, Tổ Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng liên tục đạt danh hiệu Tập thể Công đoàn xuất sắc. Năm 2019 Tổ Công đoàn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Về thành tích cá nhân, có 02 đ/c được vinh dự nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, hàng năm đoàn viên công đoàn đều đạt danh hiệu thi đua Công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đoàn viên công đoàn được khen thưởng, “Giấy khen của công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường”; “Biểu dương Công đoàn trường” và đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 5. Định hướng phát triển

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, CĐV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Bằng nhiều hình thức thích hợp, chỉ thị và nghị quyết Công đoàn cấp trên. Tham gia tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để tiếp cận được với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” và kết hợp với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công sở trong CĐV và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình văn hóa mới”.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CĐV. Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức chất lượng và hiệu quả; Chủ động phối hợp với Chính quyền, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến chính sách lao động nữ. Tổ chức tốt các hoạt động xã hội, vận động CĐV hưởng ứng các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, thực hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, hỗ trợ giúp CĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Nâng cao chất lượng phong trào CBVC có kiến thức sức khỏe, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển nhà trường.

- Duy trì và thúc đẩy hơn nữa hoạt động tổ chức các giải thi đấu thể thao, văn nghệ tạo không khí vui tươi sôi nổi trong cán bộ, viên chức và người lao động. Hoạt động này là món ăn tinh thần giúp các CĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn cho phát triển Đảng đối với đoàn viên công đoàn.

Bài viết khác