Chuyển tới nội dung

Giới thiệu Chi Đoàn Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

14.06.2024

Giới thiệu Chi đoàn khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

 

 

GIỚI THIỆU CHI ĐOÀN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo trong nước, quốc tế thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Khoa Giáo dục thể chất - quốc phòng là Chi Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trải qua 15 năm hình thành và phát triển. Tổng số Đoàn viên: 10 đồng chí. Trình độ chuyên môn: 1 đồng chí Nghiên cứu sinh, 7 đồng chí Thạc sỹ, 2 đồng chí Cử Nhân. Đảng viên: 02 đồng chí.

 

 1. Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Trườngnvtruong@hunre.edu.vnBí thư chi đoàn, ủy viên BCH đoàn trường

2

Trịnh Ngọc Thànhtnthanh@hunre.edu.vn

Ủy viên chi đoàn

3

Đặng Thanh Tùngdttung@hunre.edu.vn

Đảng viên

4

Nguyễn Minh Đứcnmduc@hunre.edu.vn

Đảng viên

5

Trần Huy Hoàngthhoang@hunre.edu.vn

NCS/ Đoàn viên

6

Tiến Thị Maittmai@hunre.edu.vn

Đoàn viên

7

Nguyễn Minh Tùngnmtung@hunre.edu.vn

Đoàn viên

8

Nguyễn Việt Bảo Duynvbduy@hunre.edu.vn

Đoàn viên

9

Nguyễn Đình Túndtu@hunre.edu.vn

Đoàn viên

10

Nguyễn Lê Việt Phongnlvphong@hunre.edu.vn

Đoàn viên

 2. Một số thành tích đã đạt được:

 Công giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các kỹ năng cho đoàn viên

- Chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy chế chuyên môn của nhà trường, Khoa, Bộ môn như: soạn bài giảng đúng, đủ theo chương trình đào tạo, các loại giáo án, bài giảng đã chú trọng đến cả hình thức lẫn nội dung. Về hình thức giáo án: 100% các đồng chí trong chi đoàn có sự chuẩn bị trước, Về nội dung giáo án: luôn đổi mới phương pháp dạy trong từng bài, từng học phần cho phù hợp với từng đối tượng sinh viên.

 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia phát triển Đảng

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn là khâu then chốt đảm bảo thành công cho mọi hoạt động của Chi đoàn cũng như Đoàn trường. Vì vậy, đầu năm học, dưới sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường, Chi đoàn đã đề ra các chương trình hành động để kiện toàn tổ chức Đoàn bổ sung thêm những đồng chí có năng lực nhiệt tình để nâng cao chất lượng công tác Đoàn; thường xuyên chỉ đạo các chi đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Hiện nay chi Đoàn có 2 đ/c là Đảng viên và hiện có 3 đ/c Đoàn viên ưu tú đang trong quá trình theo giõi để xét kết nạp Đảng

 3. Định hướng phát triển

- Tiếp tục xây dựng sức mạnh tập thể của chi đoàn GDTC – QP  thông qua việc kết nối các chi đoàn, liên chi khác trong Trường. Nâng cao vai trò của các chi đoàn. Lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, để phát triển tổ chức Đoàn và gắn Đoàn với các hoạt động thực tiễn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao phó.

 

- Phát triển mạnh hoạt động học thuật – nghiên cứu khoa học thông qua việc đẩy mạnh các cuộc thi học thuật và nghiên cứu thông qua các hoạt động kết nối Giảng viên – Sinh viên để có các công trình khoa học, nghiên cứu chất lượng.

 

 

Bài viết khác